koroptev polní
koroptev polní, foto: Václav Hlaváč

Je na živočišstvo převážně chudá. Poznamenaná scelením pozemků nedokáže intenzivně obhospodařovaná krajina zajistit podmínky pro dříve běžné druhy bezobratlých i obratlovců, které postupně ustupují do čím dál drobnějších plošek méně nebo vůbec neobhospodařovaných.

Zemědělsky využívanou krajinu obývají koroptev polní a křepelka polní, linduška luční a ťuhýk obecný, vlhké nekosené louky chřástal polníbekasina otavní, bramborníček hnědý a hýl rudý.

chřástal polní
chřástal polní, foto: Petr Mückstein

Dříve všudypřítomný střevlík měděný se dnes stal vzácností. Stejně jako svižník polní, jež byl kdysi hojný.

V krajině loví převážně hraboše a další hlodavce včetně zajíce polního mnoho druhů dravců. Běžná je káně lesní, ale v zimě se objevuje i její severský druh káně rousná. Z lesů za potravou vylétá jestřáb lesní nebo ostříž lesní. Na ptáky pak v otevřené krajině, ale i v sídlech, může útočit krahujec obecný.