Druhy, které jsou vázány na blízkost lidských sídel nazýváme synantropní druhy. Sídla vyhledává například čáp bílý hnízdící nejčastěji na komínech třeba bývalých obecních lihovarů nebo (v posledních letech) na speciálních hnízdních podložkách. Častá je labuť velká pravidelně vyvádějící mláďata na rybnících v okolí větších obcí a měst. Hojná je dosud poštolka obecná, která si vyhlíží vhodná hnízdiště zejména v bývalých i současných areálech zemědělské výroby, ale daří se jim dobře i ve větších městech, kde pak často hnízdí na vhodných místech vysokých budov. Velmi častí jsou svišťouni - rorýs obecný, jiřička obecnávlaštovka obecná.

vlaštovka obecná
vlaštovka obecná, foto: Václav Hlaváč

Zejména ve větších městech - Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Hlinsko a Polička - vídáme silně ohroženou kavku obecnou, která má podle posledních údajů zde na Vysočině relativně silnou populaci, ovšem dlouhodobě stagnuje. Ještě v 70. letech byly kavky vidět takřka v každé obci.

kavky
kavka obecná, foto: Lubomír Dajč

Unikátní je početná letní kolonie netopýrů brvitých na zámku Kinských ve Žďáru nad Sázavou, čítající dnes již takřka 400 samic s mláďaty.