Na území CHKO Žďárské vrchy je v současné době celkem 50 maloplošných zvláště chráněných území, která zaujímají téměř přesně 2% území chráněné krajinné oblasti. Naprostá většina plochy v MZCHÚ je součástí první zóny odstupňované ochrany přírody.

Každé zvláště chráněné území má plán péče, ve kterém jsou uvedeny činnosti, které zajišťují zachování a zlepšování přírodního stavu území.
Zpracováváme a zprostředkujeme žádosti o finanční prostředky na budování zdravého životního prostředí a péči o něj.

Naše práce se neobejde bez vzájemné spolupráce s dalšími institucemi, vlastníky a zástupci z odborné i veřejné sféry.