Logo EU2022.

České předsednictví v Radě EU a ochrana přírody

České předsednictví v Radě EU (1. 7. 2022 – 31. 12. 2022) úspěšně koordinovalo přístup států Evropské unie na významných mezinárodních konferencích smluvních stran o klimatu, biodiverzitě, ochraně mokřadů, regulaci obchodu s ohroženými druhy, regulaci lovu velryb.

Úspěchy českého předsednictví v oblasti životního prostředí

Během českého předsednictví v Radě Evropské unie se podařilo vytvořit nový Sociální klimatický fond, který pomůže domácnostem při přechodu na moderní energetiku. Nastavila se také přísnější pravidla pro trh s emisními povolenkami nebo pro používání a recyklaci baterií. Dosaženo bylo také ambiciózní mezinárodní dohody na ochranu živé přírody.

Největší úspěch se podařilo dosáhnout na konferenci OSN o biologické rozmanitosti, kde se více než 170 zemí světa dohodlo na podobě nového Globálního rámce pro biologickou rozmanitost. Díky němu významně vzroste podíl chráněných území na souši i na moři na 30 % (dosud je chráněno 17 % souší a 10 % moří).

Dohoda dále vyzývá do roku 2030 k získání 200 miliard dolarů ročně pro biologickou rozmanitost z různých zdrojů a k úsilí o postupné rušení nebo reformu tzv. škodlivých dotací, které by mohly pro ochranu přírody poskytnout dalších 500 miliard dolarů. Kromě toho vyzývá i k navýšení prostředků pro rozvojové země na 20 miliard dolarů ročně do roku 2025, do roku 2030 pak 30 miliard.

Postupně se sníží množství používaných pesticidů, stejně jako objem tzv. škodlivých dotací na aktivity, které ve svém důsledku poškozují druhovou rozmanitost. Schválený rámec také obsahuje zásadní kroky ke zlepšení současného stavu přírody a krajiny. Do roku 2030 má být obnoveno 30 % poškozených ekosystémů.

Na 27. konferenci OSN o změně klimatu (COP27) v egyptském Šarm aš-Šajchu vznikl nový pracovní program pro rozvojové země, který je bude stimulovat k dalšímu snižování jejich emisí. Úspěchem konference je především zřízení nového fondu na pomoc zemím nejvíce postiženým změnou klimatu. Do fondu by nově měly přispívat i země, které se dosud hodnotily jako rozvojové, ale ve skutečnosti jsou již rozvinuté. Na 19. konferenci Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) se českému předsednictví podařilo zabránit znovunastartování obchodu se slonovinou nebo rohy nosorožců. Dohromady se podařilo zvýšit regulaci mezinárodního obchodu s rekordními více než 500 druhy zvířat a rostlin.

Více o úspěších českého předsednictví se můžete dozvědět z dokumentu zde

Role AOPK ČR

Pracovníci AOPK ČR se během předsednictví zapojili do přípravy odborných podkladů a do vlastních jednání týkajících se biodiverzity, CITES a velrybářství.