K tomu, aby příroda Žďárských vrchů příliš netrpěla, potřebuje i pomoc vás – návštěvníků a turistů. Respektujte prosím zásady chování a omezení, jejichž cílem je ochránit rostliny, zvířata a jejich prostředí. Mezi ty nejzásadnější pravidla patří:

  • v přírodních rezervacích a památkách choďte pouze po značených cestách
  • nekrmte divoká zvířata a neničte rostliny
  • neparkujte, netábořte a nerozdělávejte oheň mimo vyznačená místa
  • nevjíždějte autem mimo silnice, tedy ani na lesní a polní cesty
  • všechny odpadky si po sobě odneste
  • chovejte se ohleduplně k ostatním návštěvníkům i přírodě.

Vše ve zkratce nalezenete v krátkých videiích o rodince Veverkových.

Ohleduplně do přírody

Děkujeme!