null Dva krajní stožáry námrazové stanice na Studnicích jsou již minulostí

AOPK ČR, Správa CHKO Žďárské vrchy

Dva krajní stožáry námrazové stanice na Studnicích jsou již minulostí

15. 12. 2022

Loni před Vánoci přišlo slepé vedení mezi třemi stožáry námrazové stanice ve Studnicích o vodiče a letos byly dva krajní stožáry zlikvidovány.

V centrální části CHKO v obci Studnice už v roce 1929 meteorologové vytipovali ideální místo pro výzkum námrazy. Obec leží v nadmořské výšce 784 metrů nad mořem a v chladnější polovině roku se zde pravidelně a intenzivně námraza vyskytuje. V roce 1940 byla původní, mysliveckým posedům podobná zařízení nahrazena modernějším systémem dřevěných tyčí. V roce 1974 postihly zejména Vysočinu ničivé námrazy, které trhaly vodiče elektrického vedení. I z tohoto důvodu byl výzkum dále podporován a v roce 1980 byly ve Studnicích postaveny Výzkumným ústavem energetickým  tři padesátimetrové stožáry, mezi kterými byly zavěšeny vodiče.
Konstrukce umožňovaly potřebná měření, zároveň ale představovaly v okolní zachovalé krajině významný rušivý prvek, viditelný z velké části CHKO. Proto byla celá stavba povolená pouze jako dočasná na dobu deseti let, tedy na dobu potřebnou pro získání důležitých dat. Po uplynutí stanovené lhůty provozovatel stavby opakovaně žádal o prodloužení povolení.  To definitivně skončilo v roce 2006. Od té doby  bylo zařízení provozováno  nelegálně. Počátkem prosince tohoto roku došlo k odstranění dvou krajních stožárů a tedy k částečnému naplnění mnohaletého požadavku Agentury ochrany přírody na odstranění krajinářsky rušivé stavby.  Prostřední stožár vybavený měřicí technikou a přenosovými technologiemi pro telekomunikace a internet prozatím zůstává na místě. Při rozhodování o jeho  případném dalším setrvání budeme brát v úvahu jednak jeho vliv na krajinný ráz, v úvahu bude brán také veřejný zájem na zachování jeho provozu. V současné době se jedná o snížení stožáru tak, aby nepřesahoval obvyklou výšku vzrostlých stromů. 
Zachování jedinečné krajiny Žďárských vrchů je jedním z hlavních poslání Chráněné krajinné oblasti. Je zřejmé, že hledání vyvážených řešení mezi požadavky na umísťování staveb všeho druhu a ochranou krajinného rázu oblasti není jednoduché. K nejkonfliktnějším záměrům patří především stavby narušující přirozené linie horizontů, například některé zemědělské areály, stožáry mobilních operátorů nebo elektrického vedení. Při posuzování staveb bereme v úvahu potřeby místních obyvatel a rozvoje obcí, snažíme se však zároveň vždy o to, aby krajina Žďárských vrchů neztratila svůj typický ráz a svoji nenahraditelnou hodnotu

 

Foto: Krajina sídla Blatiny, ochrana jedinečné krajiny Žďárských vrchů je jedním z hlavních poslání CHKO

 

Autoři fotografií: Lubomír Dajč, Zdeněk Záliš

Stožáry na Studnicích před odstraněním
Jeden z krajních stožárů při likvidaci
Jeden z krajních stožárů při likvidaci
Ochrana jedinečné krajiny Žďárských vrchů je jedním z hlavních poslání CHKO