null Rekordní rok pro orly mořské na Vysočině

AOPK ČR, Správa CHKO Žďárské vrchy

Rekordní rok pro orly mořské na Vysočině

28. 5. 2024

Hnízdí i pták v lednu přiotrávený karbofuranem.

Pokud nenastanou komplikace, měla by letos na Českomoravské vysočině vyletět mláďata orlů mořských z rekordních 25 hnízd. Podařilo se dokonce zahnízdit i orlu mořskému, který byl letos v lednu přiotráven nervovým jedem karbofuranem nedaleko obce Benátky u Žďírce nad Doubravou [1]. Při ochraně hnízd je zásadní spolupráce s lesními hospodáři. 

,,Při květnovém kroužkování orlů se mi podařilo odečíst ornitologické kroužky na nohách orla hnízdícího v národní přírodní rezervaci Ransko. K mému velkému překvapení se jednalo o ptáka, který byl nalezen přiotrávený v lednu u Benátek a v záchranné stanici Lipec se jej podařilo zachránit a vypustit do přírody. Tento čtyřletý orel byl okroužkován v roce 2020 jako mládě na Rychnovsku. Mimořádně zajímavé je, že takto mladé zvíře už hnízdí a dokonce úspěšně vyvedlo jedno mládě. Obvykle totiž tito dravci dosahují pohlavní dospělosti později, v pěti až šesti letech,“ vysvětluje zoolog Petr Mückstein z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

I přes ztráty způsobené otravami početnost orlů mořských na Vysočině každoročně stoupá. Letošních 25 obsazených hnízd je však rekordních. Orli začínají hnízdit již v únoru, největším nebezpečím pro snůšku a malá mláďata je v té době lesní těžba. Samice totiž při vyrušení hnízdo opustí a při nízkých teplotách dochází rychle k zastuzení vajec nebo k úhynu malých mláďat. Tým ornitologů – členů místní pobočky České společnosti ornitologické a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR – se proto snaží všechna hnízda nalézt hned na začátku hnízdění. 

Velmi dobře funguje spolupráce s pracovníky státního podniku Lesy ČR. Pokud jim oznámíme polohu orlího hnízda, přeruší v okolí těžbu dřeva. Složitější je, pokud orli zahnízdí na pozemcích soukromých vlastníků. Pak většinou oslovíme kolegy z odboru životního prostředí krajského úřadu, kteří se  ihned snaží příslušné vlastníky lesa kontaktovat a projednat s nimi přerušení lesních prací. Díky efektivní spolupráci a vstřícnosti vlastníků lesa se daří většinu hnízd ochránit před rušením a zajistit úspěšné vyvedení mláďat,“ konstatuje Václav Hlaváč z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, ředitel regionálního pracoviště Vysočina.     

Poznámky:
[1] Článek Novinky.cz uveřejněný 7. 1. 2024: Na vysočině někdo otrávil dva orly mořské 

Foto: Václav Hlaváč

Mladý orel mořský na hnízdě v korunách stromu.

Mladý orel mořský na hnízdě, foto Václav Hlaváč.