null Obnova návštěvnické infrastruktury a naučné stezky v národní přírodní rezervaci Mohelenská hadcová step dokončena

AOPK ČR, regionální pracoviště Vysočina

Obnova návštěvnické infrastruktury a naučné stezky v národní přírodní rezervaci Mohelenská hadcová step dokončena

10. 4. 2024

Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR) ve spolupráci s obcí Mohelno na konci března 2024 dokončila obnovu naučné stezky a návštěvnické infrastruktury v NPR Mohelenská hadcová step. Na návštěvníky čeká nové zázemí a zajímavé informace o této jedinečné lokalitě.

Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step patří k nejvýznamnějším chráněným územím v Kraji Vysočina i v rámci celé ČR. Díky tomu se těší velké návštěvnosti laické i odborné veřejnosti. Naučná stezka i další vybavení pro návštěvníky byly však již zastaralé a  neodpovídaly současným standardům. Proto AOPK ČR nechala u renomovaného ateliéru P.P. Architects s.r.o. zpracovat projektovou dokumentaci na kompletní rekonstrukci stezky i zázemí pro návštěvníky.

Autoři projektu kladli důraz na to, aby všechny prvky citlivě zapadly do okolní krajiny. Konstrukce navrhli z dubového dřeva, jako stavební kámen byl využit hadec vytěžený z nedalekého lomu u Hrubšic. AOPK ČR získala na realizaci dotaci přibližně 2,7 milionu korun z programu NPO-POPFK a v květnu 2023 zahájila stavbu. Jako zhotovitel byla vysoutěžena místní firma Kavyl s.r.o., která má s podobnými projekty mnohaleté zkušenosti. Stavba byla dokončena na konci března 2024.

Naučnou stezku tvoří 12 panelů, které zájemcům představí živou i neživou přírodu, historii území a další zajímavosti. Výraznou proměnou prošlo parkoviště u obce Mohelno, kde jsou umístěny stojany na kola, odpadkové koše, lavičky a vysázena byla nová zeleň. Vstup do rezervace je vymezen dřevěným oplocením a kamennými zídkami z hadce. Ve východní části parkoviště je umístěn dřevěný altán, který poskytne návštěvníkům úkryt před spalujícím sluncem nebo deštěm.

Za povšimnutí stojí kompoziční svázání jednotlivých objektů. Osa altánu protíná vstup do rezervace mezi kamennými zídkami a současně i dominantu stepi - pravěkou mohylu s božími muky. Tu je tedy nyní možno spatřit efektním průhledem skrz altán. Altán má zelenou střechu, kde se postupem času uchytí místní rostliny. V lokalitě u jeřábu je situováno odpočívadlo ve formě dřevěného mola, které zároveň může posloužit jako pozorovatelna syslů.

Návštěvníci Mohelenské hadcové stepi se tak mohou těšit na nové příjemné zázemí i zajímavé informace o místní přírodě.

Parkoviště s altánem a oplocením.

Parkoviště s altánem a oplocením. Foto: Tomáš Bartůšek

Jedním z ikonických druhů NPR je sysel obecný.

Na krátkostéblých trávnících stepi žijí sysli obecní. Foto: Václav Hlaváč

Dřevěné odpočinkové molo s možností pozorování syslů obecných.

Dřevěné odpočinkové molo s možností pozorování syslů obecných. Foto: Tomáš Bartůšek

Dalším ze zvláště chráněných druhů je ještěrka zelená.

Ikonickým druhem Mohelenské stepi je také ještěrka zelená. Foto: Petr Piechula

Lavičky a altán se zelenou střechou.

Lavičky a altán se zelenou střechou. Foto: Tomáš Bartůšek

Pozorný návštěvník může zahlédnout užovku hladkou.

Výslunná stanoviště vyhledává užovka hladká. Foto: Václav Hlaváč

Jeden z nových pultů naučné stezky.

Jeden z nových pultů naučné stezky. Foto: Tomáš Bartůšek

Mimo ještěrek zelených zahlédneme třeba i ještěrku obecnou.

Zahlédnout lze také ještěrku obecnou. Foto: Petr Piechula