null Ochrana živočichů před týráním

AOPK ČR, Správa CHKO Beskydy

Ochrana živočichů před týráním

20. 5. 2024

Jednou ze součástí práce Správy CHKO Beskydy v Rožnově p. R. je ochrana volně žijících živočichů.

Koncem letošního dubna se na správu dostala zubožená káně lesní, která měla částečně zhojené zranění - useknuté části pařátků. Pracovník záchranné stanice v Bartošovicích, který pro ni přijel, pochyboval, že přežije. Po odborném vyšetření musela být káně utracena - byla extrémně vyhublá a přestalo jí fungovat trávení. Podle zkušeností pracovníků stanice bylo zranění káně způsobeno nastraženými železy, která ji ucvakla pařátky. Chytání zvířat do želez je nesmírně kruté a lapená zvířata v nich nepředstavitelně trpí. Přesto to není poprvé, kdy se správa s tímto surovým způsobem odchytu v beskydské přírodě setkala. Železa obvykle používali majitelé holubů, drůbeže nebo králíků, ale i myslivci k likvidaci dravých ptáků, kun, lišek, vyder, ondater aj. V historické době, kdy v Čechách a na Moravě žily původní velké šelmy, byli loveni do želez také vlci, rysi a medvědi. Ještě kolem poloviny minulého století byla železa používána k likvidaci rysů v Beskydech.

Odchyt živočichů do želez (stejně jako použití sklopců, jestřábích košů, otrávených návnad…) patří dlouhá léta k zakázaným způsobům lovu podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti a zároveň je v rozporu se zákonem na ochranu zvířat proti o týrání (zákon č. 246/1992 Sb.).

Nastražená železa mohou také zranit člověka, zejména hrající si děti. Ten, kdo takové zakázané prostředky použije, vystavuje se postihu jak podle zákona na ochranu zvířat proti týrání, tak podle zákona o myslivosti - znamená to pokutu a náhradu škody, popřípadě i pravomocné odsouzení k podmíněnému nebo nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Pokud občané zahlédnou někoho, kdo podobná zařízení kdekoli umisťuje, měli by okamžitě informovat policii. Asi jedinou, i když dlouhotrvající cestou ke zlepšení situace je osvěta, především dětí. Jak už bylo někde řečeno, železa patří do starého železa, popřípadě do muzea nebo do myslivcova loveckého pokoje jako historická dekorace.

Autorka fotografie: D. Bartošová