null Obnova holin po kůrovci jinak

AOPK ČR, Správa CHKO Beskydy

Obnova holin po kůrovci jinak

31. 5. 2024

O tom, že smrkové lesy zejména v nižších polohách, mimo oblast svého přirozeného rozšíření chřadnou a hynou - mimo jiné v důsledku napadení kůrovci - ví snad asi každý. Ale jak je to s využitím tzv. pionýrských dřevin?

V přírodě po nějakém mimořádném narušení (disturbanci), například vlivem větrného polomu nebo požáru, začne na náhle osluněných plochách probíhat přirozený proces – sukcese, tedy změny ve vývoji ekosystému pomocí pionýrských dřevin (bříza a osika, ve vyšších polohách také jeřáb či vrby). Tyto dřeviny dobře snášejí nehostinné prostředí holin, od prvního roku velmi rychle rostou a brzy začínají plodit velké množství semen. Záhy kolonizují nové prostředí natolik, že vytvoří přípravný les pro náročnější dřeviny rostoucí v jejich zástinu.

Přírodě blízké lesnictví by mělo tyto přírodní zákonitosti respektovat a také ekonomicky využívat ve svém hospodaření. Bohužel standardní praxe je i v případě velkých, tj. mnohahektarových holin taková, že se bezprostředně po těžbě vysazují dřeviny lesa závěrečného, zejména buk, aniž by se využilo vlastností a výhod pionýrských (přípravných) dřevin. Dochází tak mimo jiné k degradaci a erozi lesní půdy.

Správa CHKO Beskydy iniciovala v roce 2016 pokusný výsev břízy na rozsáhlé kalamitní holině po zhruba padesátileté smrčině, vykácené v důsledku hynutí smrku na Malém Javorníku (Biskupské lesy, LS Ostravice). Dosazen byl buk a postupně javory, duby, třešně či jedle. Ukázalo se, že plocha nejen rychleji zarůstá se všemi ekologickými přednostmi, ale současně dochází k úspoře nákladů, neboť výsev je levnější, než výsadba sazenic. Rychle rostoucí pionýrské dřeviny také brzy produkují dřevní hmotu, která se může jako palivové dříví také dříve prodat. Ekologické se tak stává i ekonomickým.

Oplocenka s břízou (jaro 2022, cca 5 let od výsevu). V popředí plocha s klasickou výsadbou smrku, v pozadí zleva Lysá hora, Smrk, Kněhyně - Č. mlýn, Noříčí, Stolová, Radhošť.

Výřez po 7 letech od výsevu- díky prosvětlení budou ostatní dřeviny lépe růst.

Výřez po 7 letech od výsevu- díky prosvětlení budou ostatní dřeviny lépe růst.