null Kdo věděl nejvíc?

AOPK ČR, Správa CHKO Beskydy

Kdo věděl nejvíc?

4. 6. 2024

Koncem května jsme prověřili znalosti dětí na přírodovědné soutěži Českého svazu ochránců přírody Zlatý list.

Krajské kolo soutěže Zlatý list proběhlo v Ekocentru ve Valašském Meziříčí a přilehlém lesoparku. Zúčastnilo se ho téměř 80 dětí ze základních škol nebo zájmových skupin.
Na stanovištích mělo připraveny úkoly také osm našich pracovníků (AOPK ČR - Správa CHKO Beskydy) na téma botanika, voda v krajině, pastviny, obojživelníci, hmyz a další.
Ani deštivé počasí děti neodradilo řešit úkoly s nadšením a trpělivě. V obou kategoriích (starší a mladší žáci) zvítězil oddíl FALCO z Valašského Meziříčí, který postupuje do týdenního národního kola.

Autorka fotografií: J. Dvorská