Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) financuje péči o přírodu a krajinu pomocí různých dotačních titulů poskytovaných nebo zprostředkovaných především Ministerstvem životního prostředí ČR.

Příkladem může být:
Program péče o krajinu, podprogram A (PPK A)
Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK)
Program Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (NPO – POPFK)
Operační program Životní prostředí

Povinná publicita k projektům AOPK ČR z TP OPŽP (financování nákladů na zaměstnance AOPK ČR podílejících se na implementaci OPŽP 2014–2020 a financování nákladů na informovanost a publicitu, období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2023, pdf).

Péče o přírodu a krajinu je dále realizována z projektů financovaných z evropských zdrojů do kterých je AOPK ČR zapojená.  

AOPK ČR také zajišťuje administraci vybraných dotačních programů v rámci kterých se poskytují prostředky na péči o přírodu a krajinu široké škále žadatelů.

Příkladem takových programů jsou:
Program péče o krajinu, podprogram B (PPK B)
Program Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (NPO – POPFK)
Operační program Životní prostředí – Projektové schéma AOPK ČR (OPŽP – ZMV)

Informace o programu OPŽP 2021–2027 – Projektové schéma AOPK ČR (pdf).

Financování péče o přírodu a krajinu

Podrobné informace o dotačních programech pro péči o přírodu a krajinu včetně nákladů obvyklých opatření najdete na samosatném webu Financování péče o přírodu a krajinu.

Více informací