null 31. Mezinárodní škola ochrany přírody krasových oblastí

AOPK ČR, Správa CHKO Moravský kras

31. Mezinárodní škola ochrany přírody krasových oblastí

31. 5. 2024

Mezinárodní škola ochrany přírody krasových oblastí se uskutečnila 27. - 29. května 2024. Třicet účastníků z České republiky, Slovenské republiky a Polska navštívilo chráněnou krajinnou oblast Moravský kras.

Tématem 31. ročníku školy krasu byly invazní rostliny a ochrana krasových vod v oblastech Natura 2000. Zástupci z jednotlivých zemí přednesli velmi zajímavé a podnětné přednášky zaměřené na monitoring a likvidaci invazních organismů v jednotlivých zemích a ochranu krasových vod před znečištěním včetně mikropolutantů. Seminář doplnila terénní exkurze a zájemci si také prohlédli expozici Domu přírody Moravského krasu. Mezinárodní škola ochrany přírody krasových oblastí byla podpořena Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR z projektu LIFE – Jedna příroda. Na dalším ročníku, který se uskuteční v Polsku, bychom rádi přivítali zástupce dalších krasových oblastí.  

Zahájení konference na Domě přírody Moravského krasu

Účastníci konference na Domě přírody Moravského krasu

Společná fotografie před jeskyní Pekárna v přírodní rezervaci Údolí Říčky

Exkurze v lomu Seč