KPNV, tj. koncepce práce s návštěvnickou veřejností, je plán na interpretaci (prezentaci) a řízení návštěvnosti na území dané CHKO. Mapuje stávající stav, navrhuje úpravu prezentace území a nastavení limitů využití území návštěvníky tak, aby se stav pokud možno dále nezhoršoval, ale v optimálním případě zlepšoval.

Hlavním výsledkem je sjednocení názorů a deklarace stanoviska AOPK k využití území návštěvníky. V ideálním případě vzniká deklarace ve spolupráci s dalšími partnery v území. Je pak podkladem pro rozhodování při řešení konkrétních agend AOPK.

KPNV ze zadání řeší pouze návštěvníky území, a to bez ohledu na jejich původ. Místní obyvatele zahrnuje ve chvíli, kdy využívají území při vycházkách a výletech či akcích.KPNV vyjasňuje, co chceme o území sdělovat, jaké kroky chceme v nejbližším období udělat směrem k návštěvníkům – interpretace, návštěvnická infrastruktura, regulace návštěvnosti. Místní stakeholdeři jsou zapojeni (formou pracovní skupiny), abychom znali jejich názor, aby pomohli navrhnout prezentaci území i limity obsažené v KPNV.