null Památná Lukasova lípa z CHKO Žďárské vrchy se stala stromem roku 2021

AOPK ČR, Správa CHKO Žďárské vrchy

Památná lípa z CHKO Žďárské vrchy se stala stromem roku 2021

24. 9. 2021

Titul Strom roku 2021 získala Lukasova nebo také také Zpívající lípa z obce Telecí na Svitavsku.

Anketu pořádala Nadace Partnerství a hlasovalo v ní více než 7250 lidí. Lukasova lípa zvítězila s velkým náskokem,  obdržela přes 2600 hlasů (druhý strom v pořadí získal cca 1800 hlasů).

Lukasova nebo také „Zpívající“ lípa roste v severní části obce Telecí. Jedná se o lípu velkolistou. Jméno Lukasova odkazuje na majitele gruntu v blízkosti lípy - rod Lukasů zde žil od roku 1700 přes 200 let (poslední z rodu, Josef Lukas, padl na italské frontě roku 1915). Přízvisko „Zpívající“ se odvíjí od pověsti o stařečku Jirouškovi, který v duté lípě za doby temna přepisoval Nový zákon a žalmy. Při přepisu si žalmy zpíval a  zpěv, který se mísil s šuměním listí, se nesl krajem a dal údajně vzniknout přízvisku lípy. Variací na pověst však existuje celá řada - liší se jak ústřední postavou, tak i závěrem příběhu.

S ohledem na obvod kmene se jedná o nejmohutnější strom v CHKO Žďárské vrchy a pravděpodobně třetí nejmohutnější památný strom České republiky. Obvod kmene je větší než 1163 cm. Stáří stromu je odhadováno minimálně na 600 – 700 let. Lípa má mohutnou centrální dutinu, s přístupem v úrovni země. Strom je již ve stádiu snižování/rozpadu koruny, a proto je jeho současné ošetřování obvykle zaměřeno na kombinaci redukčních a zdravotních řezů a stabilizací pomocí bezpečnostních vazeb. Ošetřování stromu dlouhodobě finančně zajišťuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Zajímavostí je, že dle výzkumu fytopatologa prof. Doc. Ing. Aloise Černého byl strom už v období mezi lety 1560 – 1600 napaden dřevomorem kořenovým (Hypoxylon deustum). Jde o dřevokaznou houbu, která obvykle způsobuje zánik napadeného stromu během několika let. Zde však strom koexistuje s tímto patogenem již více než 400 let.

Autoři fotografií: Pavel Žofka, Pavlína Pokorná, Ondřej Bystřický

Koruna Lukasovy lípy
Kmen Lukasovy lípy
Lukasova lípa na jaře
Lukasova lípa v zimě
Přilehlá usedlost vedle Lukasovy lípy
Lukasova zpívající lípa