null Osmý hromadný sběr semen pro regionální luční směs Žďárských vrchů

AOPK ČR, Správa CHKO Žďárské vrchy

20 srpna

Osmý hromadný sběr semen pro regionální luční směs Žďárských vrchů

Sedmý ze série skupinových sběrů semen pro regionální luční směs Žďárských vrchů, na které spolupracujeme se Sdružením Krajina. Sbírat budeme na několika vytipovaných lokalitách převážně v centrální části CHKO v okolí Kameniček a Vlachovic.

Prosíme Vás o nahlášení spolu s kontaktem (e-mail, telefon) na níže uvedenou e-mailovou adresu, kvůli organizaci přejezdů na lokality sběru

Nahlášení a více info: petr.piechula@nature.cz, 602 491 419

Projekt je realizován ve spolupráci se Sdružením Krajina a s podporou Českého svazu ochránců přírody v rámci programu „Ochrana biodiverzity“.

Možné je se setkat v 9:00 ve Žďáře nad Sázavou u Správy CHKO Žďárské vrchy nebo dojet během dne na lokalitu sběru. Je možno si zavolat, na jaké lokalitě se zrovna nacházíme.