null Představení OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2021–2027

AOPK ČR, Správa CHKO Žďárské vrchy, pracoviště Havlíčkův Brod

24 června

Představení OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2021–2027

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště S CHKO Žďárské vrchy, pracoviště Havlíčkův Brod Vás srdečně zve na odborný seminář

Představení Operačního programu Životní prostředí 2021 - 2027

Aktuální informace o OPERAČNÍM PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2021–2027

Termín a místo konání:           pátek 24. 6. 2022          on-line

Časový harmonogram:           9:30 - 11:00 (přihlášení účastníků 9:15 - 9:30)

 

PROGRAM

 Finančně podporované typy opatření

 Operační program Životní prostředí OPŽP – SC 1.3 Adaptace na změnu klimatu

 Operační program Životní prostředí OPŽP – SC 1.6 Péče o přírodní stanoviště a druhy

 Integrovaný regionální operační program IROP - SC 2.2 Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství

 Diskuse

 

Informace pro přihlášení na on-line seminář budou rozeslány přihlášeným účastníkům v předstihu. Vstup na seminář je zdarma.

Přihlásit se lze na e-mailové adrese bohumila.jermlova@nature.cz, nejpozději do 22. 6. 202